Motorový vůz M152.0 / 810

Motorový vůz M152.0 / 810 (Orchestrion, Šukafon, Motorák, Kufr, Krabička)

Motorové vozy řady 810 (do 1. ledna 1988 řada M152.0, prototypy zcela původně řada M151.0) jsou nejrozšířenějšími českými železničními motorovými vozy. Jsou využívány jako hnací vozy na regionálních tratích s menším počtem cestujících. Celkem bylo vyrobeno 680 vozů této řady, z toho dva širokorozchodné (původně řada M152.5, nyní 810.8). Vozy řady 810 jsou často přezdívány „autobus“ kvůli konstrukci a použitým součástkám (autobusový motor a převodovka).

Vozy řady 810 vyráběla Vagónka Studénka pro ČSD v letech 1975–1982 (prototypy v roce 1973). Od poloviny 90. let 20. století jsou v obou nástupnických organizacích (ČD

 a ŽSR, později ZSSK) modernizovány na různé typové řady. Část vozů je v původním stavu doposud v provozu

Konstrukce

 

Samonosná, z oceli svařovaná, vozová skříň vozu je lehké stavby a je usazena na dvou jednonápravových podvozcích.

Vozy jsou poháněny hnacím soustrojím umístěným pod podlahou a sestávajícím z nepřeplňovaného vznětového motoru LIAZ ML 634, automatické hydromechanické převodovky Praga 2 M 70, kloubového hřídele a jedné nápravové reverzační převodovky. První dva komponenty byly převzaty z tehdy vyráběných autobusů Karosa ŠM 11. Převodovka se skládá ze vstupního hydrodynamického měniče s možností mechanického překlenutí a dvoustupňové předlohové převodovky. Je upravena pro železniční provoz (zvětšením násobnosti hydrodynamického měniče, zablokováním ústrojí pro změnu směru jízdy v poloze vpřed, zesílením chlazení oleje, úpravou ovládání pro palubní napětí 48 V aj.). Změna směru jízdy se odehrává v nápravové reverzační převodovce.

Motorový vůz je uvnitř rozdělen na dvě stanoviště strojvedoucího, dva nástupní prostory (na předním je WC, elektrický rozvaděč a zavazadlový kout s pěti sklopnými sedadly) a uprostřed velkoprostorový oddíl pro cestující. Ten poskytuje 50 míst k sezení v uspořádání 2+3; zavazadlové police jsou příčné. Čela vozu jsou neprůchozí. Vstupní dveře jsou ovládány pneumaticky (odblokování jedné či druhé strany s následným individuálním otevřením + centrální zavírání). Vůz je vytápěn teplovzdušně, přednostně odpadním teplem motoru (z chladicí vody) a může být spolu s chladicím okruhem motoru předehříván nezávislým naftovým generátorem.

Vozy jsou vybaveny spojovací zásuvkou. Lze pomocí ní ovládat dveře soupravy z jednoho stanoviště a nabíjet baterie až dvou přívěsných vozů, neslouží však k mnohočlennému řízení (mj. proto, že ovládání motoru je čistě mechanické).

Kvůli škrtům v rozpočtu je vůz vybaven pouze jednoduchými skly s vyklápěcí horní částí, ačkoliv rám je připraven na dvojitá okna. Některým vozům byla nakonec upravena okna na polospouštěcí.

Vývoj, výroba a provoz

Jelikož se nezdařila náhrada již nevyhovujících motorových vozů M 131.1 řadou M 240.0 (dnes řada 820), byl vypracován projekt nového dvounápravového motorového vozu poháněném spolehlivým autobusovým motorem. Ten byl v roce 1971 spolu s automatickou převodovkou zkušebně namontován do dvou vozů M 131.1, které byly přeznačeny na řadu M 131.3. Jelikož se řešení osvědčilo, byly v roce 1973 ve Vagónce Studénka vyrobeny dva prototypy nových vozů s těmito komponenty označené jako M 151.0. Jeden z nich byl podroben zkouškám, druhý byl již brzy po vyrobení nasazen do zkušebního provozu. Vzhledem k nedodržení hmotnosti při výrobě musely být oba vozy v roce 1974 přeznačeny na řadu M 152.0. Sériová výroba byla zahájena v roce 1975.

ČSD původně plánovaly odebrat 150 (dle jiného zdroje 300) vozů řady M 152.0. Ty měly sloužit na krátkých lokálních tratích s menšími počty přepravených cestujících. Vzhledem k tomu, že nebyla zahájena sériová výroba motorových vozů M 474.0 (dnes řada 860), jež měly zajistit místní dopravu na dlouhých regionálních drahách, byl počet vyrobených vozů M 152.0 zněkolikanásoben na výsledných 680 kusů (z toho dva širokorozchodné). Sériová výroba probíhala v letech 1975–1982 v šesti výrobních sériích. Hlavně díky velkému počtu modernizací, které proběhly po roce 2000, se počet vozů v původním stavu zmenšil na přibližně čtvrtinu a v roce 2015 tak jezdí už jen na některých tratích v Česku (nejvíce např. na tratích Rakovník – Bečov nad Teplou, Čerčany – Světlá nad Sázavou, Trhový Štěpánov – Benešov u Prahy a v okolí Klatov a Strakonic). Na Slovensku už nejsou v provozu vozy v původním provedení, byly rekonstruovány na řady 811–813 nebo prodány. Několik vozů vlastní soukromí dopravci KŽC Doprava, GW Train Regio nebo Railway Capital. V roce 2017 prodaly České dráhy čtyři motorové vozy 810 polskému dopravci SKPL Cargo.

České dráhy mají v plánu řady 809 a 810 označit jako RegioMouse. Pojmenování navazuje na obdobné názvy jiných vozidel ČD, které vychází z říše živočichů (CityElefant, InterPanter, apod.). První vozy RegioMouse by se měly na kolejích vyskytnout v létě 2018.

Modernizace v Česku

Řada 809

Úpravou na řadu 809 prošlo v polovině 90. let 20. století 28 vozů. Úpravy spočívaly v umožnění provozu pouze se strojvedoucím, tedy pro využití v rámci „specifického způsobu odbavování cestujících“. Úpravy na voze byly tedy spíše „kosmetické“.
 
Řada 811 (1997)
 
Dva vozy ČD řady 810 byly v polovině 90. let 20. století zmodernizovány na řadu 811. Jednalo se vlastně o první a pouze prototypovou rekonstrukci. Největší změnou byla remotorizace vozů, částečně byl inovován i interiér. Ani jeden vůz již není v provozu.
 
Řada 811 (2020)
 

V roce 2020 ČD postupně zrekonstruují 14 motorových vozů nové řady 811 pro Moravskoslezský kraj.

Řada 812 „Esmeralda“

V roce 2001 byl zmodernizován jeden vůz na řadu 812. K dalším rekonstrukcím nedošlo, společně s řídicím vozem řady Bfbdtanx792 tak tvoří prototypovou soupravu. Motorový vůz je označen jako „Esmeralda“. Následovníkem tohoto prototypu je sériově vyráběná řada 814, tzv. „Regionova“

Řada 813.2

Řada 813.2 vychází ze slovenských jednotek 813.11. Tyto jednotky byly vyrobeny v roce 2018 ve dvou kusech v ŽOS Zvolen pro KŽC Doprava. Jedná se o obdobu českých jednotek Regionova.

Řada 814 „Regionova“

Od roku 2005 do 2012 modernizovala firma Pars nova motorové řady 810 a přípojné vozy řady Btax780 na dvoudílné nebo trojdílné, částečně nízkopodlažní motorové jednotky řady 814. Jejich koncepce pochází z dříve modernizované soupravy 812 + 912.

Řada 816

V roce 2017 si nechal dopravce GW Train Regio zmodernizovat u firmy DPOV ve Veselí nad Moravou čtyři motorové vozy řady 810, které byly dokončeny počátkem roku 2018 a které obdržely řadu 816. Součástí modernizace je, mimo jiné, nový interiér s klimatizací, nová elektroinstalace s řídícím systémem a nový motor TEDOM.

Modernizace na Slovensku

Řada 811

Řada 811 vznikla ve druhé polovině 90. let 20. století. Část vozů byla postavena jako novostavba, část byla rekonstruována z přípojných vozů řady 011 (u ČD řada Btax780), čtyři vozy řady 811 vznikly přestavbou motorových vozů řady 810.

Řada 812

Na řadu 811 navázala na Slovensku řada 812. Modernizace na tuto řadu byly prováděné mezi lety 2001 a 2006. Prvních 10 vozů řady 812 vzniklo z přípojných vozů, ostatní již z motorových vozů řady 810.

Řada 813

Další slovenskou modernizací „kolejového autobusu“ řady 810 je dvoudílná motorová jednotka řady 813. Prototyp vznikl v roce 2006, poslední jednotky byly dodány v roce 2010. Některé hnací vozy vznikly přestavbou z přípojných vozů.

Řada 813.1

Na řadu 813 navázala dvojdílná jednotka 813.1 s nízkopodlažní částí v řídicím voze. Svojí koncepcí tak odpovídá českým jednotkám Regionova.

Řada 813.11

Tato řada je mírnou modifikací řady 813.1. Liší se zejména novými laminátovými čely. Z této jednotky vychází česká řada 813.2.