Lokomotiva E499.2 / 150

Elektrické stejnosměrné lokomotivy E499.2 / 150 (Pražská dvojka, Banán) 

Vývoj a výroba

Roku 1976 byla zadána výroba 27 lokomotiv v pořadí páté řady druhé generace lokomotiv ŠKODA. K zadání jejich výroby přivedla FMD potřeba výkonnějších strojů, než byly lokomotivy řad E 499.0 (140) a E 499.1 (141), jejichž výkon pro rozvíjející se rychlíkovou dopravu přestával postačovat a musely být zdvojovány. Krom toho jejich technologie již byla v sedmdesátých letech hodnocena jako překonaná. Nové lokomotivy měly být odvozeny od dvousystémových lokomotiv řady ES 499.0 (350) při vypuštění částí určených pro jízdu na střídavém systému. Vedle toho bylo požadováno i několik dalších změn, týkajících se zejména pojezdové části stroje. Všech 27 lokomotiv bylo dodáno v roce 1978. Nové lokomotivy dostaly řadu E 499.2, která byla k 1.1.1988 změněna na řadu 150 v souladu se zavedením nového značení hnacích vozidel. V dnešní době lokomotivní řada 150 zčásti zanikla ve prospěch nové řady 151, založené roku 1992 lokomotivou 151.020-5 ČD a vznikající rekonstrukcí strojů řady 150.

Provoz

Určení

Lokomotivy E 499.2 (150/151) byly konstruovány jako výhradně rychlíkové lokomotivy. Federální ministerstvo dopravy jimi plánovalo nahradit již nevyhovující lokomotivy E 499.0 a 1 v rychlíkové službě.

Dislokace

Z výroby byly lokomotivy E 499.2 předány do LD Praha Střed (později LD Praha Masarykovo nádraží). Po rozdělení ČSD na ČD a ŽSR přešlo všech 26 lokomotiv k Českým drahám. V roce 2000 byly lokomotivy přesunuty do DKV Praha, PJ Vršovice, kde jsou deponovány dodnes.

Nasazení

Po dodání převzaly stroje E 499.2 (150/151) od lokomotiv E 499.1 (141) vedení rychlíků Praha-Žilina a Praha-Košice. Jeden z těchto výkonů se stal osudným pro stroj E 499.2017, který v roce 1981 těžce havaroval. Lokomotiva tehdy vedla vlak R 128 a u Spišské Nové Vsi v rychlosti 97 km/h najela na konec stojícího vlaku; stroj byl zcela zdemolován a následně zrušen. Po rozpadu federace lokomotivy na Slovensko prakticky přestaly zajíždět; ke zlomu došlo až v roce 1994. Dnešní provozní určení těchto doposud nejvýkonnějších, nejrychlejších a v jistém slova smyslu i reprezentačních lokomotiv Českých drah je vozba těžkých vnitrostátních i mezinárodních vlaků nejvyšších kategorií (SuperCity, EuroCity, InterCity) a rychlíků. V menší míře se řady 150/151 vyskytují v čelech osobních a spěšných vlaků. Nerekonstruované lokomotivy řady 150 slouží zejména ve vozbě běžných rychlíků, vedou rychlíky mezi Prahou a Hradcem Králové, Jaroměří nebo Týništěm nad Orlicí. Řada 150 zajišťuje i vedení "autovlaku" R 425/424 "Laborec" Praha hl.n.-Bánovce nad Ondavou. Lokomotivy řady 150 vedou i některé vnitrostátní vlaky na Slovensku - např. R 810 "Horehronec" Košice-Margecany nebo osobní vlaky mezi Košicemi a Bánovci nad Ondavou. Rekonstruované lokomotivy přeznačené na řadu 151 ČD jezdí převážně po koridorech s vlaky nejvyšších kategorií. Nejprestižnějším výkonem řady 151 je vozba vlaku SC 503/502 "Manažer" Praha hl.n.-Bohumín. Lokomotivy řady 151 ČD jsou k vidění např. na vlacích EC 107/106 "Praha" Praha hl.n.-Petrovice u Karviné, IC 141/142 "Detvan" Praha hl.n.-Ostrava hl.n., IC 143/142 "Odra" Praha hl.n.-Žilina nebo IC 505/504 "Jan Perner" Praha hl.n.-Bohumín. Za rychlíky vedené řadou 151 jmenujme např. R 201/200 "Silesia" Praha hl.n.-Petrovice u Karviné. Zajímavostí je nasazení těchto lokomotiv na osobní vlaky mezi Žilinou a Čadcou.

Rekonstrukce a modernizace

V roce 1992 byla v plzeňské ŠKODĚ dokončena rekonstrukce lokomotivy 150.020-6 ČSD, která v roce 1994 dostala nové označení 151.020-5 ČD a založila tak novou lokomotivní řadu 151. Sériové rekonstrukce byly zahájeny v roce 1994 a ukončeny roku 2002. Čtvrtá a další rekonstrukce byly prováděny Českomoravskou železniční opravou Přerov. Rekonstruované lokomotivy jsou schváleny pro maximální rychlost 160 km/h (oproti původním 120 km/h), což bylo umožňeno některými konstrukčními vylepšeními - lokomotivy dostaly podélné tlumiče vrtivých pohybů podvozku, bezpečnostní čelní skla, nový vlakový zabezpečovač, elektronický rychloměr, nový kompresor a protismykový systém. Cena rekonstrukce jedné lokomotivy dosahuje asi 11 000 000 Kč. Dnes je na řadu 151 rekonstruováno celkem 13 lokomotiv (50%), další rekonstrukce se již neplánují (před několika lety bylo ještě v plánu rekonstruovat všechny lokomotivy). Další plánovanou rekonstrukcí je úprava lokomotiv řady 150 pro schválení na rychlost 140 km/h. Rekonstrukce se bude v mnohém podobat rekonstrukcím řady 150 na řadu 151 - budou dosazeny podélné tlumiče, nové vlakové zabezpečovače, bezpečnostní okna a elektronický rychloměr. Další zajímavou rekonstrukcí je demontáž mezikontroléru a dosazení mikroprocesorového řídicího systému. Důvodem této rekonstrukce byla snaha o zpomalení procesu opotřebovávání stykačů, zlepšení jízdní dynamiky a zjednodušení řízení. Rekonstrukce se dotkla lokomotiv řady 150 i 151; řídicí systém je instalován na strojích 151.001-5 ČD, 150.005-7 ČD, 150.009-9 ČD, 150.010-7 ČD, 151.011-4 ČD, 150.013-1 ČD, 150.021-4 ČD, 150.024-8 ČD, 150.026-3 ČD a 151.027-0 ČD. Některé lokomotivy mají demontovánu mezipodvozkovou vazbu.